Phân khúc nào có lượng hàng tồn kho bất động sản nhiều nhất?

 29-08-2017 |  NhaTrangHouse |  967 Lần

Theo Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, 2 thị trường có giá trị tồn kho bất động sản lớn nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chiếm 40% tổng lượng tồn kho cả nước. Tuy nhiên, lượng tồn kho này chủ yếu tập trung tại các dự án xa trung tâm, chưa có hạ tầng đầy đủ.

Hàng tồn kho tập trung ở phân khúc đất nền, xa trung tâm

Theo đó, giá trị tồn kho bất động sản giảm 101.207 tỉ đồng so với quý I/2013 và giảm 23.548 tỉ đồng (giảm hơn 46%) so với cuối năm 2015. Từ tháng 12/2016 đến nay, tồn kho bất động sản đã giảm 3.682 tỉ đồng (giảm gần 12%).

ton-kho-bat-dong-san-tap-trung-du-an-xa-trung-tam

Lượng hàng tồn kho bất động sản hiện nay tập trung chủ yếu ở phân khúc đất nền nhà ở với hơn 3,3 triệu m2, tương đương với khoảng 13.014 tỉ đồng, nhà thấp tầng tồn kho 3.447 căn, tương đương 7.268 tỉ đồng. Căn hộ chung cư tồn khoảng 3.200 căn, tương đương 4.579 tỉ đồng; đất nền thương mại tồn 648.139 mét vuông, tương đương 2.480 tỉ đồng. Đặc biệt, những dự án xa trung tâm nhưng không đảm bảo vệ hạ tầng thì lượng hàng tồn kho

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dự báo đến cuối năm 2017, lượng giao dịch căn hộ Hà Nội sẽ có dấu hiệu tốt lên do một số dự án từ các chủ đầu tư có thương hiệu tung ra. Đây là phân khúc nhà ở trung bình, đáp ứng lượng lớn nhu cầu lớn của thị trường nên dự báo sẽ vô cùng sôi động và có tính thanh khoản tốt. Trong các quí còn lại của năm 2017, lượng căn hộ hoàn thành mới tại Hà Nội dự kiến đạt hơn 20.000 căn, với 50% là phân khúc nhà trung cấp.

du-an-co-ha-tang-tot-van-giao-dich-deu

Lượng hàng tồn kho bất động sản hiện nay tập trung chủ yếu ở phân khúc đất nền nhà ở với hơn 3,3 triệu m2, tương đương với khoảng 13.014 tỉ đồng, nhà thấp tầng tồn kho 3.447 căn, tương đương 7.268 tỉ đồng. Căn hộ chung cư tồn khoảng 3.200 căn, tương đương 4.579 tỉ đồng; đất nền thương mại tồn 648.139 mét vuông, tương đương 2.480 tỉ đồng. Đặc biệt, những dự án xa trung tâm nhưng không đảm bảo vệ hạ tầng thì lượng hàng tồn kho

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dự báo đến cuối năm 2017, lượng giao dịch căn hộ Hà Nội sẽ có dấu hiệu tốt lên do một số dự án từ các chủ đầu tư có thương hiệu tung ra. Đây là phân khúc nhà ở trung bình, đáp ứng lượng lớn nhu cầu lớn của thị trường nên dự báo sẽ vô cùng sôi động và có tính thanh khoản tốt. Trong các quí còn lại của năm 2017, lượng căn hộ hoàn thành mới tại Hà Nội dự kiến đạt hơn 20.000 căn, với 50% là phân khúc nhà trung cấp.